Bir Lisan Dil Bloğu

Ara
Close this search box.

Almanca Selamlaşma ve Almanca Tanışma Cümleleri


Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan dillerden biridir ve temel selamlaşma ile tanışma ifadeleri, Almanca öğreniminin en önemli başlangıç noktalarından biridir. Bu makale, Almanca’da sıkça kullanılan temel selamlaşma ve tanışma cümlelerini sizin için derleyip, bu cümlelerin Türkçe karşılıklarını ve telaffuzlarını içeren bir rehber sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle Almanca öğrenmeye yeni başlayanlar için faydalı bir kaynak olacaktır.

Temel Almanca Selamlaşma ve Tanışma cümlelerine geçmeden önce biraz düşünebilmeniz ve anlayabilmeniz için aşağıdaki cümlelerde kullandığımız Almanca kelimelerin bir listesini buraya bırakıyoruz. Eğer isterseniz öncelikle kullanılan Almanca kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenip daha sonra cümle kurulumlarında bir mantık yürütebilirsiniz.

Almanca Kelime Listesi ve Telaffuzları

Almanca KelimeTelaffuzTürkçe Karşılığı
TagTa:kGün
MorgenMo:rgenSabah
AbendA:bentAkşam
NachtNa:htGece
WieVi:Nasıl
TschüssÇüsHoşça kal
WiedersehenVi:derze:henGörüşmek
SpäterŞpä:terSonra
NameNa:meAd
Kennenzulernenkenen-tsu-learnenTanışmak
KommeKommeGelmek
BeruflichBe:rufliçMesleki
ArbeiteArbe:iteÇalışmak
JahreYa:reYıl/Yaş
HobbysHo:bisHobiler
SprechenŞpre:çenKonuşmak
LerneLerneÖğrenmek
GeschwisterGe:şvişterKardeşler

Temel Selamlaşmalar

AlmancaTelaffuzTürkçe
Guten Tag (Siz/Biz)Gu:ten Ta:kİyi günler
Hallo (Sen/Ben)Ha:loMerhaba
Guten Morgen (Siz/Biz)Gu:ten Mo:rgenGünaydın
Guten Abend (Siz/Biz)Gu:ten A:bentİyi akşamlar
Gute Nacht (Siz/Biz)Gu:te Na:htİyi geceler
Wie geht es Ihnen? (Siz/Biz)Vi: ge:t es İ:nen?Nasılsınız?
Wie geht’s? (Sen/Ben)Vi: ge:ts?Nasılsın?
Tschüss (Sen/Ben)ÇüsHoşça kal
Auf Wiedersehen (Siz/Biz)Auf Vi:derze:henGörüşürüz
Bis später (Sen/Ben)Bis şpä:terSonra görüşürüz

Temel Tanışma İfadeleri

AlmancaTelaffuzTürkçe
Mein Name ist … (Sen/Ben)Mayn Na:me İst …Benim adım …
Wie heißen Sie? (Siz/Biz)Vi: hay:zen Zi:?Adınız nedir?
Freut mich, Sie kennenzulernen (Siz/Biz)Froyt miç, zi: kenen-tsu-learnenMemnun oldum
Ich komme aus … (Sen/Ben)İç komme aus …Ben …’dan geliyorum
Was machen Sie beruflich? (Siz/Biz)Vas ma:çen zi: be:rufliç?Mesleğiniz nedir?
Ich arbeite als … (Sen/Ben)İç arbe:ite als …Ben … olarak çalışıyorum
Können wir Du sagen? (Sen/Ben)Kö:nen wir Du za:gen?Senli benli konuşabilir miyiz?
Wie alt sind Sie? (Siz/Biz)Vi: alt zint zi:?Kaç yaşındasınız?
Ich bin … Jahre alt (Sen/Ben)İç bin … ya:re altBen … yaşındayım
Haben Sie Hobbys? (Siz/Biz)Ha:ben zi: Ho:bis?Hobileriniz var mı?
Meine Hobbys sind … (Sen/Ben)Mayne Ho:bis zint …Benim hobilerim …
Sprechen Sie Englisch? (Siz/Biz)Şpre:çen zi: İngliş?İngilizce konuşuyor musunuz?
Ich lerne Deutsch (Sen/Ben)İç lerne DoyçAlmanca öğreniyorum
Können wir Freunde sein? (Sen/Ben)Kö:nen wir Froynde zayn?Arkadaş olabilir miyiz?
Ich habe … Geschwister (Sen/Ben)İç ha:be … Ge:şvişterBenim … kardeşim var

Bu listeler, Almanca’da temel selamlaşma ve tanışma ifadelerine dair size bir başlangıç noktası sunar. Almanca öğrenirken bu temel ifadeleri günlük konuşmalarınıza dahil etmek, dil becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra kültürlerarası iletişimde de size yardımcı olacaktır.

Scroll to Top