Bir Lisan Dil Bloğu

Ara
Close this search box.

Almancada kişi zamirleri ve kişi zamirleri çekimleri nasıl yapılır?

Almanca’da kişi zamirleri, dilin temel yapı taşlarından biridir ve günlük konuşma, yazışma, okuma ve dinleme becerileri için hayati öneme sahiptir. Bu yazıda, Almanca kişi zamirlerinin kullanımını detaylı ve kolay anlaşılır bir şekilde açıklayacağız. Almanca öğrenirken bu bilgilerin sağlam bir temel oluşturacağını umuyoruz. Geniş anlatımlara geçmeden önce aşağıda Almancadaki kişi zamirleri tablosunu görebilirsiniz.

Nominativ (Yalın Hal)Akkusativ (Belirtme)Dativ (Yönelme)
Ben, +i, +aichMichMir
Sen, +i, +aduDichDir
O, +nu, +na (Erkek)erIhnIhm
O, +nu, +na (Kadın)sieSieIhr
O, +nu, +na (Nötr)esEsIhm
Biz, +i, +ewirUnsUns
Siz, +i, +eihrEuchEuch
Onlar, +ı, +asieSie Ihnen
Siz, +i, +e (Resmi, Kibar)SieSie Ihnen
Almanca Kişi zamirleri tablosu

1. Kişi Zamirlerinin Temel Kavramı

Almanca’da kişi zamirleri, konuşulan kişi veya nesnelerin yerini alır. İngilizcede olduğu gibi, Almanca da üç çeşit kişi zamirine sahiptir: birinci kişi, ikinci kişi ve üçüncü kişi. Bu zamirler cümle içerisinde özne olarak kullanılabildiği gibi, nesne olarak da kullanılabilir.

2. Özne Zamirleri (Nominativ)

Almanca’da özne zamirleri, cümlenin öznesinin kim veya ne olduğunu gösterir. Aşağıda Almanca özne zamirleri ve Türkçe karşılıkları verilmiştir:

 • Ich (Ben)
 • Du (Sen)
 • Er (O, erkek)
 • Sie (O, kadın)
 • Es (O, cansız veya hayvan)
 • Wir (Biz)
 • Ihr (Siz)
 • Sie (Onlar)
 • Sie (Siz, resmi)

Örnek cümleler:

 • Ich lerne Deutsch. (Ben Almanca öğreniyorum.)
 • Wir gehen ins Kino. (Biz sinemaya gidiyoruz.)

3. Nesne Zamirleri (Akkusativ ve Dativ)

Almanca’da nesne zamirleri, cümlenin doğrudan (Akkusativ) veya dolaylı (Dativ) nesnesini ifade eder. Bu zamirlerin kullanımı, fiilin gerektirdiği duruma göre değişir.

Akkusativ nedir ve Akkusativ kişi zamirleri hangileridir

Almanca’da “Akkusativ” ya da Türkçede bilinen adıyla “belirtme durumu”, dil bilgisinde önemli bir kavramdır. Bu durum, özellikle bir cümlenin doğrudan nesnesini belirlemek için kullanılır. Almanca’daki dört durumdan (Kasus) biri olan Akkusativ, fiilin etkilediği ve üzerinde işlem yapılan nesneyi ifade eder. Türkçede de benzer bir kullanım mevcuttur, ancak Türkçe, durum ekleriyle bu görevi yerine getirirken, Almanca’da zamirlerin, isimlerin ve artikel (belirli ve belirsiz artikel) biçimlerinin değişimini gerektirir.

Almanca’da Akkusativ durumu, özellikle bir eylemin doğrudan etkilediği nesneyi ifade etmek için kullanılır. Yani, eylemden doğrudan etkilenen ve eylemin yöneldiği “kim?” veya “ne?” sorularını yanıtlayan nesneler Akkusativ durumundadır.

Türkçede, belirtme durumu genellikle “-i” eki ile ifade edilir. Yani, doğrudan nesneyi belirtmek için isimlere “-i” eki getirilir. Örnek olarak; beni, seni, arkadaşı, selimi, onları, sayfayı, pencereyi verilebilir.

Almanca Akkusativ kişi zamirleri

 • Mich (Beni)
 • Dich (Seni)
 • Ihn (Onu, erkek)
 • Sie (Onu, kadın)
 • Es (Onu, cansız veya hayvan)
 • Uns (Bizi)
 • Euch (Sizi)
 • Sie (Onları)
 • Sie (Sizi, resmi)

Dativ nedir ve Dativ kişi zamirleri hangileridir

Almanca’da “Dativ” ya da Türkçede bilinen adıyla “yönelme durumu”, dil bilgisi açısından büyük öneme sahiptir. Bu durum, özellikle bir cümlenin dolaylı nesnesini veya bir eylemin üzerindeki etkisinin yöneldiği nesneyi ifade etmek için kullanılır. Almanca’daki dört temel durumdan (Kasus) biri olan Dativ, bir eylemin veya durumun bir nesneye, kişiye ya da şeye yönelik olduğunu belirtir. Türkçede benzer bir kullanım mevcuttur; ancak, Türkçe durum ekleriyle bu işlevi yerine getirirken, Almanca’da isimlerin, zamirlerin ve artikellerin biçim değişikliği ile ifade edilir.

Almanca’da Dativ durumu, genellikle bir eylemin dolaylı olarak etkilediği nesneyi belirtmek için kullanılır. Bu, bir eylemin ya da durumun “kime?” veya “neye?” sorularını yanıtladığı anlamına gelir.

Türkçede, yönelme durumu genellikle “-e” veya “-a” ekleri ile ifade edilir. Yani, bir eylemin veya durumun yöneldiği nesne, bu ekler aracılığıyla belirtilir. Örnek olarak; Bana, Sana, Arkadaşa, Mehmet’e, Adama, Kadına ifadeleri verilebilir

Almanca dativ kişi zamirleri

 • Mir (Bana)
 • Dir (Sana)
 • Ihm (Ona, erkek)
 • Ihr (Ona, kadın)
 • Ihm (Ona, cansız veya hayvan)
 • Uns (Bize)
 • Euch (Size)
 • Ihnen (Onlara)
 • Ihnen (Size, resmi)

Örnek cümleler:

 • Kannst du mir das Buch geben? (Bana kitabı verebilir misin?)
 • Ich habe ihn gesehen. (Onu gördüm.)

4. Sahiplik Zamirleri

Sahiplik zamirleri, bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. Almanca sahiplik zamirleri, cinsiyete ve sayıya göre değişiklik gösterir.

 • Mein (Benim)
 • Dein (Senin)
 • Sein (Onun, erkek)
 • Ihr (Onun, kadın)
 • Unser (Bizim)
 • Euer (Sizin)
 • Ihr (Onların)
 • Ihr (Sizin, resmi)

Örnek cümle:

 • Das ist mein Buch. (Bu benim kitabım.)

Almanca kişi zamirleri tablosu

5. Özet ve Pratik İpuçları

 • Almanca kişi zamirlerini öğrenirken, zamirlerin cinsiyet, sayı ve durumlarına (özne, nesne, dativ, sahiplik) dikkat edin.
 • Dil pratiği yaparken, farklı cümleler kurarak bu zamirlerin kullanımını pekiştirin.
 • Dil öğrenme uygulamaları, Almanca kitaplar ve filmler, zamirleri doğal bağlamda görmek ve öğrenmek için harika kaynaklardır.

Almanca kişi zamirleri, dilin temellerinden biridir ve onları etkili bir şekilde kullanmak, Almanca konuşma ve yazma becerinizi önemli ölçüde geliştirecektir. Bu rehber, Almanca öğrenme yolculuğunuzda size yardımcı olacak temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Pratik yaparak ve yeni cümleler kurarak bu bilgileri pekiştirmeniz önemlidir. Bol şans ve eğlenceli öğrenmeler!

Scroll to Top