Bir Lisan Dil Bloğu

Ara
Close this search box.

Almancada Sayılar

Almanca sayılar, hem günlük yaşamda hem de akademik ve profesyonel alanlarda sıkça karşılaşılan bir konudur. Almanca öğrenenler için sayıların doğru bir şekilde öğrenilmesi ve kullanılması önemlidir. Bu blog makalesinde, Almanca’daki sayılar hakkında genel bilgiler verilecek, Türkçe ile karşılaştırmalı olarak sayıların söylenişindeki farklılıklara değinilecek ve 1’den 30’a kadar olan sayılar bir tablo ile sunulacaktır.

Almanca Sayılar Hakkında Genel Bilgiler

Almanca’daki sayılar, Türkçe’dekine benzer bir yapıya sahiptir ancak bazı önemli farklılıklar içerir. Özellikle, sayıların yazılışı ve söylenişi arasında dikkat edilmesi gereken özellikler bulunmaktadır. Sayılar, günlük konuşmaların yanı sıra tarih, saat, para birimi, ölçümler ve matematik gibi birçok alanda kullanıldığı için temel sayıları öğrenmek önemlidir.

Türkçe ile Almanca Arasındaki Farklar

Almanca’daki sayıların söylenişinde Türkçe’den farklı olan birkaç önemli nokta vardır. Örneğin, 21 (einundzwanzig) gibi birleşik sayılar söz konusu olduğunda, Almanca’da “bir ve yirmi” şeklinde ifade edilir, yani sayının ikinci kısmı ilk kısmından önce gelir. Bu durum, 21’den 99’a kadar olan tüm sayılar için geçerlidir ve öğrenirken dikkat edilmesi gereken bir özelliktir.

1’den 30’a Almanca Sayılar Tablosu

Aşağıda, 1’den 30’a kadar olan Almanca sayılar ve Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bu tablo, sayıları öğrenirken ve pratik yaparken kullanabileceğiniz temel bir kaynaktır.

Almanca’daki sayılar, özellikle birleşik sayılar söz konusu olduğunda, Türkçe’den farklı bir düzenlemeye sahiptir

. Bu farklılık, başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir ancak düzenli pratik ve kullanım ile kolaylıkla üstesinden gelinebilir. Günlük hayatta sıkça karşılaşılacak bu temel sayılar, Almanca öğrenme sürecinizde size büyük fayda sağlayacaktır. Bu nedenle, sayıların doğru telaffuzunu ve kullanımını öğrenmek için zaman ayırmanızı tavsiye ederiz.

Tabii, işte tablo olarak verilmiş halde:

SayıTürkçe YazılışıAlmanca Yazılışı
1bireins
2ikizwei
3üçdrei
4dörtvier
5beşfünf
6altısechs
7yedisieben
8sekizacht
9dokuzneun
10onzehn
11on birelf
12on ikizwölf
13on üçdreizehn
14on dörtvierzehn
15on beşfünfzehn
16on altısechzehn
17on yedisiebzehn
18on sekizachtzehn
19on dokuzneunzehn
20yirmizwanzig
30otuzdreißig
40kırkvierzig
50ellifünfzig
60altmışsechzig
70yetmişsiebzig
80seksenachtzig
90doksanneunzig
100yüzhundert
101yüz birhunderteins
102yüz ikihundertzwei
103yüz üçhundertdrei
104yüz dörthundertvier
105yüz beşhundertfünf
106yüz altıhundertsechs
107yüz yedihundertsieben
108yüz sekizhundertacht
109yüz dokuzhundertneun
110yüz onhundertzehn
111yüz on birhundertelf
112yüz on ikihundertzwölf
113yüz on üçhundertdreizehn
114yüz on dörthundertvierzehn
115yüz on beşhundertfünfzehn
116yüz on altıhundertsechzehn
117yüz on yedihundertsiebzehn
118yüz on sekizhundertachtzehn
119yüz on dokuzhundertneunzehn
120yüz yirmihundertzwanzig
200iki yüzzweihundert
300üç yüzdreihundert
400dört yüzvierhundert
500beş yüzfünfhundert
600altı yüzsechshundert
700yedi yüzsiebenhundert
800sekiz yüzachthundert
900dokuz yüzneunhundert
1000bintausend
2000iki binzweitausend
5000beş binfünftausend
10000on binzehntausend
Scroll to Top